ACTUACIONS URBANES 2021-2022

Conveni de col·laboració, entre la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica i l'Ajuntament de les Coves de Vinromà per a la realització de les obres concernents a la línea "ACTUACIONS URBANES"

L'actuació ha consistit en la finalització dels treballs en la Casa Senyorial Boix Moliner a través de la rehabilitació de l'interior de l'edifici, així com dels tres patis interiors, amb les següents fases principalment:

- Bastimentada en patis

- Fitacions en zones d'actuació estructural

- Picat i sanejat del suport d'actuació

- Obertura dels buits a pati tapiats amb tancament de rajola

- Desbrossament i retirada d'enderrocs en patis

- Demolició de soleres mal executades en patis

- Picat i sanejat dels tancaments dels patis

L'edifici es trobava en un estat d'important deteriorament que gràcies a aquesta actuació s'ha condicionat i s'ha permés la possibilitat d'obrir-la al públic amb una finalitat turística.

En aquest enllaç es pot visualitzar el seu estat actual: vore vídeo

Subvenció concedida:

Anualitat 2021: 100.000 euros

Anualitat 2022: 120.000 euros

Cost total:

Anualitat 2021: 104.090,69 euros

Anualitat 2022: 127.188,46 euros

Actuació finançada per la Vicepresidència Segona i Conselleria de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica.

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Les Coves de Vinromà, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Espanya, 19, Ajuntament de Les Coves de Vinromà, CP: 12185, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).