Centre de Dia

CENTRE DE DIA “GERMANS FOLCH I TRAVER”. Informació i objectius

El Centre de dia “Germans Folch i Traver” és un servei dirigit a proporcionar una atenció integral, en règim diürn, a les persones majors de 60 anys depenents i persones depenents sense límit d’edat.

L’objectiu general del Centre de dia “Germans Folch i Traver” és millorar la qualitat de vida de la gent gran depenent i de la seua família cuidadora per a facilitar la permanència en el domicili habitual, rebent una atenció professional adequada a les seues necessitats.

Objectius específics:

• Frenar o prevenir l’augment del grau de dependència per mig de la potenciació i rehabilitació de les seues capacitats cognitives, funcionals i socials.

• Recuperar i/o mantenir el major grau d’independència i autonomia personal.

• Millorar o mantenir l’estat de salut amb una actitud preventiva, mitjançant el desenvolupament de programes sanitaris.

• Desenvolupar l’autoestima i afavorir un estat psicoafectiu adequat.

• Facilitar un entorn que afavorisca les relacions socials.

• Oferir recolzament, informació i assessorament a les famílies cuidadores.

• Facilitar la formació dels professionals que treballen en el Centre de dia i dotar-los de ferramentes per a oferir una atenció homogènia i de qualitat.

Per a assolir aquests objectius el Centre de dia “Germans Folch i Traver” compta amb un grup de professionals qualificats que constitueixen l’Equip Interdisciplinar, professionals competents que aporten i integren el seu esforç mitjançant una participació efectiva i de treball en equip.

 

HORARI DEL CENTRE DE DIA “GERMANS FOLCH I TRAVER” DE LES COVES DE VINROMÀ

El Centre de dia “Germans Folch i Traver” estarà obert els dies laborals de dilluns a divendres de 8:00h. a 20:00h.

 

HORARIS DEL SERVEIS DEL CENTRE DE DIA “GERMANS FOLCH I TRAVER”

-- SERVEIS BÀSICS --

• AUXILIARS- Assistència en les activitats bàsiques de la vida diària: De dilluns a divendres de 8:00h. a 20:00h.

• SERVEI DE MENJADOR: Desdejuni: 8:30h – 10:00h ; Dinar: 13:00h – 14:00h ; Berenar: 17:00h

• SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT: Matí: 7:30h – 10:30h ; Vesprada: 17:30h – 20:30h

• DIRECCIÓ- Atenció a usuari, familiar o tutor: De dilluns a divendres. Concertar cita prèvia.

 

-- SERVEIS TERAPÈUTICS --

Horaris profesionals

METGESSA: Dimarts i divendres de 15:00h a 20:00h

INFERMERA – SUPERVISORA: De dilluns a divendres de 11:30h a 13:30h o segons necessitats del centre

FISIOTERAPEUTA: Dimarts i dijous de 8:00h a 16:00h

PSICÒLOGA: Dimecres de 8:00h a 18:00h

TREBALLADORA SOCIAL: Divendres de 15:00h a 20:00h

TASOC: Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 15:00h a 19:00h

 

-- SERVEIS COMPLEMENTARIS - HORARIS--

• PERRUQUERIA: primer dilluns del mes

• PODOLOGIA: un dia al mes segons demanda dels usuaris

• SERVEI PER HORES DEL CENTRE DE DIA: de dilluns a divendres horari a convindre

• SERVEI MENJADOR SOCIAL: de dilluns a divendres de 13:00h a 14:00h

• REHABILITACIÓ, ESTIMULACIÓ COGNITIVA, TALLERS ANIMACIÓ SÒCIO-CULTURAL: Segons horari professional

 

Pot ampliar aquesta informació a la página web del Centre de dia mitjantçant el següent enllaç: www.tossalcoop.es

 

 

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Les Coves de Vinromà, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Espanya, 19, Ajuntament de Les Coves de Vinromà, CP: 12185, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).