REDACCIÓ DE NOUS PLANS LOCALS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS (PLPIF)

Ajudes destinades per a la redacció de nous plans locals de prevenció d’incendis forestals (PLPIF) o per a la revisió dels ja aprovats per part dels municipis de la Comunitat Valenciana en el marc del Programa de desenvolupament rural 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2018 (DOGV núm. 8237 de 19 de febrer de 2018)

Amb data 5 d’octubre de 2018, la directora general de Prevenció d’Incendis Forestals de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural - Generalitat Valenciana - ha dictat resolució per la qual s’aprova la concessió de d’una subvenció per a la redacció del Pla Local de prevenció d’Incendis Forestals de les Coves de Vinromà.

PROJECTE: Redacció i aprovació del Pla d’Incendis Forestals de les Coves de Vinromà

BENEFICIARI: Ajuntament de les Coves de Vinromà

SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 9.000,00€

ACTUACIONS PORTADES A TERME:

1. Actuacions prèvies
Recopilació de tota la informació prèvia del municipi.
Legislació autonòmica, estatal i/o europea.
Cerca de tota la informació necessària per a la realització del projecte.
Recopilació d'informació per al disseny i planificació del treball de camp.

2. Treball de camp
Execució d'inventaris “in situ”.
Avaluació de les diferents masses forestals existents.
Presa de dades de la xarxa de carreteres, pistes, camins, i en definitiva, de tota aquella infraestructura que permeti ajudar a prevenir, evitar o mitigar la generació i propagació d'incendis.
Anàlisi i presa de dades de l'estat de la interfície urbà-forestal.

3. Realització del projecte
Elaboració de tots els annexos necessaris.
Cartografia.
Cronograma.
Pla de treballs pluriennals.
Pressupostos.
Resum de totes les actuacions que es derivin del plasmat en el PLPIF.
Redacció del document final.

Aquest projecte ha sigut cofinançat pels fons FEDER, dins del programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

 

 

 

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Les Coves de Vinromà, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Espanya, 19, Ajuntament de Les Coves de Vinromà, CP: 12185, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).