PROGRAMA MILLORES INFRAESTRUCTURES PARCS EMPRESARIALS

Ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, per als exercicis 2018 i 2019 (DOGV núm. 8241, de 23 de febrer de 2018)

Amb data 20 de juliol de 2018, la Presidència de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) va dictar resolució per la qual s’aprovava la concessió de la subvenció relativa als projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, per als exercicis 2018 i 2019.
En la citada resolució es concedia inicialment una ajuda corresponent al finançament del 79,73% de l’anualitat de 2018, i del 100% de l’anualitat corresponent a 2019, resultant la subvenció total concedida per 166.845,05 euros.

Amb data 20 de febrer de 2019, la Presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), va dictar resolució en què modificava la intensitat de l’ajuda concedida inicialment, incrementant l’ajuda corresponent a l’anualitat 2018 fins al 100% amb la qual cosa la subvenció finalment aconseguida és del 100% dels costos del projecte, els quals ascendeixen a 185.034,00 euros.

ACTUACIÓ: Millores infraestructures parcs empresarials – Pluriennal – La Plana Alta, la Plana Baixa

PROJECTE PLURIENNAL: Memòria tècnica millora del polígon industrial Tres Cantons

ENTITAT BENEFICIÀRIA: Ajuntament de les Coves de Vinromà

SUBVENCIÓ CONCEDIDA: Any 2018: 89.749,20 euros; Any 2019: 95.284,80 euros

QUANTITAT A JUSTIFICAR: Any 2018: 89.749,20 euros; Any 2019: 95.284,80 euros

Aquest projecte ha comptat amb el suport financer de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.

 

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Les Coves de Vinromà, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Espanya, 19, Ajuntament de Les Coves de Vinromà, CP: 12185, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).