PROGRAMA FOMENT DEL VALENCIÀ

Ajudes per al foment del valencià destinades a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i del Carxe, publicades en el DOGV núm. 8496 de 28/02/2019.

Amb data 23 de juliol de 2019, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport concedeix la subvenció a l’Ajuntament de les Coves de Vinromà (DOGV 86014 de 16/08/2019)

ACTUACIÓ: Foment del valencià a través de les següents actuacions:

- Renovació dels rètols del poliesportiu – piscines municipals en mal estat
- Rètols indicatius del Centre de Dia
- Rètols indicatius “Gossos no”
- Rètols “Camí rural”
- Indicador urbà de benvinguda al municipi
- Teatre infantil en valencià per al Dia del Llibre
- Actuació infantil en valencià per a la Fira Tasta’m 2019
- Ús del valencià en les xarxes socials

ENTITAT BENEFICIÀRIA: Ajuntament de les Coves de Vinromà

SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 3.847,80 euros

QUANTITAT MÍNIMA A JUSTIFICAR: 3.600,96 euros

Aquest projecte ha comptat amb el suport financer de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

 

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Les Coves de Vinromà, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Espanya, 19, Ajuntament de Les Coves de Vinromà, CP: 12185, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).