PROGRAMA ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EL TRANSPORT – MOBILITAT SOSTENIBLE

Ajudes en matèria de mobilitat sostenible amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, del President de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial – IVACE - (DOGV núm. 8523 de 05/04/2019)

PROGRAMA: ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EL TRANSPORT

ACTUACIÓ: ADQUISICIÓ DE VEHÍCLES ELÈCTRICS O PROPULSATS PER COMBUSTIBLES ALTERNATIUS

PROJECTE: ADQUISICIÓ VEHICLE TURISME ELÈCTRIC

ENTITAT BENEFICIÀRIA: AJUNTAMENT DE LES COVES DE VINROMÀ

SUBVENCIÓ OBTINGUDA: 6.000 euros

Actuació cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i per l'IVACE. Ajudes emmarcades dins del Pla d'energia sostenible de la Comunitat Valenciana 2020 (PESCV2020), dins de les accions en matèria d'estalvi i eficiència energètica en el sector transport per a l'horitzó 2020 i en el Pla d'impuls del vehicle elèctric i desplegament de la infraestructura de recàrrega a la Comunitat Valenciana. Incloses en l'Eix 4 per afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

 

 

 

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Les Coves de Vinromà, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Espanya, 19, Ajuntament de Les Coves de Vinromà, CP: 12185, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).