Programa ECOVID-2021

ECOVID-2021- CONTRACTACIÓ DE DUES PERSONES DESOCUPADES D’ALMENYS 30 ANYS D’EDAT PER ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU DEL FONS SOCIAL EUROPEU 2014-2020 DE LA COMUNITAT VALENCIANA (AVALEM EXPERIÈNCIA PLUS). PROGRAMA ECOVID- 2021.

L’Ajuntament de les Coves de Vinromà contractarà en els pròxims mesos a dues persones, d’almenys 30 anys, desocupades a conseqüencia de la conjuntura derivada del COVID-19, mitjançant el Programa d’Iniciativa Social AVALEM EXPERIÈNCIA PLUS, gràcies a la subvenció concedida per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball a través de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020.

Aquest programa inclou un nou eix prioritari denominat REACT-UE amb un únic Objectiu Temàtic i Prioritat d’Inversió: «Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de Covid-19 i les seues conseqüències socials, i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l’economia».

Sota aquesta prioritat d’inversió es defineixen tres Objectius Específics, entre els quals figura l’OE REACT-UE 1: «Donar suport a l’accés al mercat de treball, la creació de llocs de treball i l’ocupació de qualitat, així com el manteniment de l’ocupació, inclòs l’ocupació juvenil, i el suport als treballadors per compte propi i als emprenedors», en el qual s’inclou aquesta actuació.

Les persones interessades han de tenir al menys 30 anys i estar inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais Labora de la Generalitat, a més de tenir marcada en la seua ocupació l’opció de PEÓ DE NETEJA, que es pot modificar a través de l’apartat personal d’AUTOENTREVISTA.

Serà l’Espai Labora qui remetrà el llistat amb una preselecció de les persones desocupades d’almenys 30 anys.

Una vegada rebut el llistat, serà l’Ajuntament qui es posarà en contacte amb ells i elles per a demanar la documentació.

Les contractacions tindran una duració de 12 mesos a jornada completa.

El programa està cofinançat pel la Unió Europea mitjançant el Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana i el Programa d’Ajuda REACT-UE com a fons extraordinari per a pal·liar els efectes de la pandèmia.

Per a qualsevol dubte respecte a les contractacions podeu posar-vos en contacte amb l’Ajuntament.

Enllaços d’interés:

- http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=es

- https://www.mites.gob.es/uafse/

 

 

 

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Les Coves de Vinromà, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Espanya, 19, Ajuntament de Les Coves de Vinromà, CP: 12185, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).