ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ELS SERVEIS PÚBLICS

Ajudes per a l’execució de mesures d’estalvi i eficiència energètica en els sistemes d’enllumenat públic exterior existent en els municipis de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8227, de 5 de febrer de 2018)

Amb data 31 de juliol de 2018, el president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) ha dictat resolució per la qual s’aprova la concessió de l’ajuda reemborsable bonificada en el seu tipus d’interés combinada amb una subvenció a fons perdut.

PROGRAMA: ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ELS SERVEIS PÚBLICS

ACTUACIÓ: Renovació de la instalació d’enllumenat públic exterior

PROJECTE: Substitució de luminàries led

BENEFICIARI: Ajuntament de les Coves de Vinromà

PRÉSTEC BONIFICAT CONCEDIT: 23.000,00€

SUBVENCIÓ BRUTA EQUIVALENT CONCEDIDA (Préstec): 543,73€

SUBVENCIÓ A FONS PERDUT CONCEDIDA: 11.500,00€

Aquest projecte ha sigut cofinançat pels fons FEDER, dins del programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

 

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Les Coves de Vinromà, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Espanya, 19, Ajuntament de Les Coves de Vinromà, CP: 12185, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).