PROGRAMA MILLORES INFRAESTRUCTURES PARCS EMPRESARIALS 2022

Ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec al pressupost de l'exercici 2022 (DOGV núm. 9264, de 26 de gener de 2022).

Amb data 2 de maig de 2022, la Presidència de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) va dictar resolució per la qual s'ha aprovava la concessió de la subvenció relativa als projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec al pressupost de l'exercici 2022. En aquesta resolució es concedeix una ajuda corresponent al 100% del cost de l'actuació, la qual ascendeix a 184.620,00 euros.

PROGRAMA: PROGRAMES MILLORES INFRAESTRUCTURES PARCS EMPRESARIALS

ACTUACIÓ: Millores infraestructures parcs empresarials – Anual 2022 Municipis en risc de despoblació

PROJECTE: Projecte de millora i modernització del polígon industrial Tres Cantons

ENTITAT BENEFICIÀRIA: Ajuntament de les Coves de Vinromà

SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 184.620,00 Euros

QUANTITAT A JUSTIFICAR: 184.620,00 Euros

Descripció dels costos subvencionables:

Cost d'execució de les obres i/o instal·lacions: 167.520,00 Euros

Cost de redacció de projectes d'obra i/o instal·lació, seguretat i salut i DO: 17.100,00 Euros

Aquest projecte ha comptat amb el suport financer de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.

 

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Les Coves de Vinromà, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Espanya, 19, Ajuntament de Les Coves de Vinromà, CP: 12185, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).