Les Coves de Vinromà inicia los trabajos para renovar el sistema de canalización de agua de la calle San Antonio

Les Coves de Vinromà inicia los trabajos para renovar el sistema de canalización de agua de la calle San Antonio

31/10/2022

La remodelación se efectúa mediante una subvención otorgada por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica que asciende a 46.628,46 €

El Ayuntamiento de les Coves de Vinromà ha iniciado los trabajos correspondientes para remodelar el sistema de canalización de agua de la calle San Antonio, perteneciente al casco antiguo de la localidad. La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha otorgado al consistorio una ayuda económica que asciende a 46.628,46 € para llevar a cabo la actuación.

El objetivo de las obras es evitar que en episodios de fuertes lluvias se produzcan encharcamientos y grandes acumulaciones de agua en la vía, que provocan peligros para la circulación de vehículos y tránsito peatonal, llegando a afectar incluso a las entradas de algunas viviendas donde se producen encharcamientos de agua.

Para dar solución a esta problemática, se implementarán zanjas perimetrales rellenadas donde se instalarán imbornales, conducciones y pozos de registro para que las aguas que discurren por la calle se canalicen subterráneamente.

Esta iniciativa se engloba en un conjunto de actuaciones que el Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà ha realizado durante los últimos años para mejorar las infraestructuras urbanas municipales, como pavimentación, ampliación, renovación y mejora de redes de saneamiento de agua potable, entre otras.

 

 

s

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Les Coves de Vinromà, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Espanya, 19, Ajuntament de Les Coves de Vinromà, CP: 12185, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).